Czym są Bitcoin ETFs?

Technologia Blockchain stała się popularna na przestrzeni lat, a nawet Facebook zdecydował się wskoczyć na jej pokład, aby wprowadzić własną cyfrową walutę.

Kiedykolwiek słyszymy termin Blockchain w mediach lub gdziekolwiek indziej, pierwszą rzeczą, która przychodzi nam na myśl jest Bitcoin.

Bitcoiny są jedną z najbardziej kontrowersyjnych form kryptowaluty, ale teraz tabela się odwróciła. Nawet szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) przewidział, że kryptowaluty zatriumfują nad tradycyjnymi metodami bankowymi.

Możemy wymienić wiele zalet Bitcoinów, ale ich „otwartość“ wydaje się być największą z nich.

Bitcoin ETFs (Exchange-Traded Funds) są najnowszym szumem w przestrzeni blockchain, a organy regulacyjne były przez nie bardzo mocno naciskane w ciągu ostatnich kilku lat.

Fundusze ETF są unikalnymi instrumentami finansowymi, które dają inwestorom więcej bezpieczeństwa, ochrony i elastyczności niż jakikolwiek inny instrument finansowy. W związku z tym potencjał Bitcoin ETF zyskał popularność w ciągu ostatnich lat.

Co to jest Exchange-Traded Fund (ETF)?

ETF (Exchange-traded fund) jest instrumentem finansowym, który śledzi wyniki aktywów lub grupy aktywów. ETF mają następujące cechy:

ETF opierają się na mechanizmie tworzenia/umarzania, który pozwala na ciągłe tworzenie i umarzanie udziałów ETF.

Jedynymi inwestorami, którzy mogą tworzyć lub umarzać nowe tytuły uczestnictwa ETF jest specjalna grupa inwestorów instytucjonalnych zwanych autoryzowanymi uczestnikami.
Handel ETF-ami odbywa się zarówno na rynku pierwotnym (bezpośrednio pomiędzy AP a emitentami), jak i na rynku wtórnym (transakcje giełdowe lub pozagiełdowe, jak w przypadku akcji notowanych na giełdzie).

Inwestorzy końcowi obracają ETF-ami na rynkach wtórnych, podobnie jak akcjami.
Odchylenia wyników w okresie utrzymywania pozycji (tracking differences) są bardziej użyteczne niż odchylenie standardowe dziennych różnic zwrotu (tracking error).

Fundusze ETF posiadają wiele produktów inwestycyjnych. Możesz nawet odwiedzić stronę niektórych brokerów online, którzy pomogą Ci w podejmowaniu decyzji finansowych. Dane ETF są dostępne dla prawie każdej klasy aktywów, co uczyniło je sławnymi. Fundusze ETF ułatwiły kupno i sprzedaż aktywów bazowych i produktów na giełdach.

ETF-y są kupowane i sprzedawane na giełdach w ciągu dnia, a transakcje nie odbywają się, gdy rynek ETF-ów jest zamknięty. Ze względu na ciągłe emisje udziałów i umarzanie istniejących udziałów, liczba pozostających w obrocie udziałów może zmieniać się codziennie.

Możesz użyć screenera ETF aby znaleźć dane ETF według określonych kryteriów. ETF screener to przeglądarka internetowa lub program, który możesz wykorzystać do znalezienia ETF zgodnie z Twoimi potrzebami. Możesz uzyskać informacje związane z ETF za pomocą screenera.

Chociaż ETFy są przeznaczone dla inwestorów indywidualnych ze względu na wygodę, inwestorzy instytucjonalni odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu płynności ETF poprzez zakup jednostek uczestnictwa.

Kiedy wartość ETF spada w stosunku do wartości bazowej aktywów, wtedy instytucje te wykorzystują mechanizm arbitrażu, aby utrzymać cenę z powrotem w zgodzie z aktywami bazowymi.

Co to jest Bitcoin ETF?

Bitcoin ETF jest rodzajem ETF, w którym Bitcoin jest aktywem bazowym, a poprzez ten ETF można kupić rzeczywiste Bitcoiny.

Tradycyjnie, kupowanie Bitcoinów było bardzo trudne, co powoduje, że wielu inwestorów unika inwestowania w Bitcoin.

Bitcoin ETF śledzi cenę Bitcoin bez konieczności kupowania Bitcoinów i przechowywania ich w portfelu kryptowalutowym.

Lewarowane ETF-y są potężnym i fantastycznym sposobem na przewidywanie cen kryptowalut. Są one ogromną zaletą dla dużych instytucji finansowych, które nie mogą wejść na rynek kryptowalut ze względu na nieuregulowany status niektórych podmiotów i produktów, co z kolei prowadzi do szczególnie wysokiego ryzyka systemowego.

Bitcoin ETFs dałyby również inwestorom opcje inwestowania w produkty kryptowalutowe, ponieważ byłoby to wygodniejsze. Wielu inwestorów wie również, jak działa tradycyjny ETF, więc mogliby być przekonani do Bitcoin ETF w krótkim czasie.

Inwestorzy są bardziej zaznajomieni z tym, jak działa ETF zamiast Bitcoinów, ponieważ są one obecne na rynku od dłuższego czasu. Brak wiedzy zniechęca inwestorów do inwestowania w kryptowaluty. Tak więc, Bitcoin ETF przyciągnie więcej inwestycji od różnych osób i instytucji.